Gratis Kighostevaccine til Gravide

Sundhedsstyrelsens information:

https://www.sst.dk/da/viden/forebyggelse/vaccination/vaccination-af-voksne/kighostevaccination-til-gravide

Vaccinen gives ved 2. el. 3. graviditetsundersøgelse. Gravide der har ikke har modtaget vaccinationen ved 3. graviditetsundersøgelse og har mere end 7 dage til termin kan henvende sig mhp. vaccination.